Sunday, 8 April 2012

Membicarakan Keluarga


Dalam penjelasan kali ini kita akan mempelajari mengenai pemanggilan keluarga dalam bahasa mandarin dan sedikit percakapan yang biasa digunakan dalam perbincangan mengenai keluarga

父亲/爸爸  Fùqīn/bàba      = ayah / bapak
母亲/妈妈  Mǔqīn/māmā  = ibu / mama
儿子           Érzi                 = anak laki-laki
哥哥           Gēgē               = kakak laki-laki
姐姐           Jiejie               = kakak perempuan
弟弟           Dìdì                = adik laki-laki
妹妹           Mèimei           = adik perempuan
爷爷           Yéye               = kakek
奶奶           Nǎinai             = nenek
老公           Lǎogōng         = suami
老婆           Lǎopó             = istri
伯伯/伯父  Bóbo/bófù      = paman
伯母           Bómǔ             = bibi

Contoh Percakapan :
1.你家有几口人?
  Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?
  Dikeluarga kamu memiliki berapa orang?

2.我的家有四口人
  Wǒ de jiā yǒu sì kǒu rén
  Dikeluargaku memiliki 4 orang

3.他们是我爸爸,妈妈,弟弟,和 我
 Tāmen shì wǒ bà ba, māmā, dìdì, hé wǒ
 Mereka adalah ayah, ibu, adik laki-laki, dan saya

4.你有没有妹妹吗?
  Nǐ yǒu méiyǒu mèimei ma?
  Apakah kamu mempunyai adik perempuan?

5.我的哥哥叫doni
  Wǒ de gēgē jiào doni
  Kakakku bernama Donny

No comments:

Post a Comment